Meny
Meny

Erfaren bolagsjurist med försäkringsbakgrund till Movestic

Stockholm Juridik Sista ansökningsdag: 2020-09-17

På Movestic står vi aldrig stilla. I takt med att arbetslivet förändras kommer marknaden för sparande och pensioner och för försäkringar inom liv och hälsa att utvecklas. Movestics ambition är att leda den utvecklingen genom att erbjuda en kundupplevelse som bygger på individanpassning och enkelhet, och som skapar de bästa ekonomiska förutsättningarna för varje enskild kund, nu och i framtiden. Vi är starkt drivna av vår kultur som genomsyras av viljan att nå lite längre, omtanke om våra kunder, partners och medarbetare, en ständig öppenhet för nya idéer och att ta ett stort eget ansvar i allt vi gör. Vi söker nu en erfaren juristkollega med hög ambition som vill arbeta med de juridiska frågor som förekommer inom våra verksamheter Movestic Livförsäkring AB (livförsäkringsbolag) och Movestic Kapitalförvaltning AB (fondbolag).

I denna roll tillhör du avdelningen Juridik som består av ett sammansvetsat team om fem jurister inklusive chefsjurist Lina Jankler. Du kommer att arbeta självständigt med ett brett spann av frågor som rör våra olika verksamheter, med tyngdpunkt på livförsäkringsverksamheten. Arbetet innefattar att stötta verksamheten i löpande juridiska frågor inbegripet riskbedömnings- och skadehanteringsfrågor, hantering av produktvillkor och försäkringsavtal samt övrigt förekommande avtal och kontakter med myndigheter och branschorganisationer.

Digitalisering, inklusive automatisering och användningen av AI är viktiga inslag i framtidens lösningar för sparande, pensioner och försäkringar. Du kommer att delta i utvecklingen av området och hantera frågor om dataskydd, cybersäkerhet och däribland bedöma olika molnlösningar. Dataskydd (GDPR) är en stor och viktig del av vår vardag och i det förtroende våra kunder gett oss, och i tjänsten ingår att du ska axla ett extra stort ansvar i personuppgiftsrelaterade frågor. Du kommer också att delta aktivt i implementering av nya regelverk och utifrån intresse kan det bli aktuellt att leda sådana projekt. I vår verksamhet lägger vi stor vikt vid korsfunktionellt samarbete, du arbetar nära många avdelningar och har tät kontakt med ledningspersoner, affärsområdesansvariga och specialister. Hos oss arbetar du nära de som ska fatta beslut och beslutsvägarna är korta.  

Kvalifikationer

Vi söker dig med jur.kand. och flerårig erfarenhet av självständigt försäkringsjuridiskt arbete där du har byggt upp en gedigen kompetens inom de centrala rättsområdena hos ett livförsäkringsbolag och är väl bevandrad med FAL, FRL, GDPR och IDD. 

Din erfarenhet och kompetens gör att du inger förtroende och är trygg med att hantera komplexa frågor, ofta av känslig art. Ditt arbetssätt är noggrant, strukturerat och väl grundat i en juridisk metod och ditt arbete håller hög kvalitet. Du vill ta eget ansvar och uppskattar att arbeta med stort handlingsutrymme, men är också mån om att diskutera frågor med kollegor för att få nya perspektiv, dela kunskap och för att det är roligt. Det är så vi tillsammans kommer framåt, får insikt om eventuella fallgropar och tar fram bästa möjliga lösningen för våra kunder och för verksamheten. Det är viktigt att du är en lagspelare som tror på tillsammans, och att omsorg om kunden genomsyrar ditt arbete. 

Det finns en förväntan på att du ska ta stort ägandeskap och ansvar för ditt arbete. Du har ett starkt driv, får saker att hända och du orkar ta saker till nästa nivå. Kanske har du tidigare arbetat som jurist på ett försäkringsbolag, på advokatbyrå med inriktning mot försäkring, eller kanske har du en bakgrund från arbete i domstol? Om du stämmer in på beskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig.

 

Om Movestic Movestic erbjuder personligt anpassat privat sparande, försäkringsskydd och tjänstepension för privatpersoner och för företagare. Vad som är anpassat för var och en förändras över tid. Vi tror att återkommande finansiell rådgivning ökar sannolikheten för ett bra ekonomiskt skydd och erbjuder därför våra produkter och tjänster i kombination med rådgivning, via licensierade förmedlare och via digitala tjänster. Från att ha startat i sann entreprenörsanda hos Moderna inom Kinnevikkoncernen ägs vi sedan 2009 av brittiska, börsnoterade Chesnara. De äger livförsäkrings- eller pensionsbolag även i Nederländerna och Storbritannien. Movestic är idag aktiva i direktupphandlingar, är med i ITP och SAF-LO och erbjuder direktförsäljning via vår hemsida. Som bolag är vi lite mindre vilket gör att vi har korta beslutsvägar och stor flexibilitet. Vi är etablerade på marknaden och samtidigt framtidsorienterade med uttalat intresse för dataanalys, AI och machine learning.